Aktywnie Pod Żaglami

Klub Żeglarski HALS zaprasza młodzież szkolną w wieku 8-15 lat do wzięcia udziału w II edycji projektu edukacyjnego pod nazwą
„Aktywnie Pod Żaglami” umożliwiającego poznanie żeglarstwa jako turystyki kwalifikowanej będącej alternatywą dla tradycyjnych form wypoczynku. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i skierowany został do mieszkańców miasta Gostynina, gminy Gostynin oraz gminy Nowy Duninów. Wspaniałe walory środowiska naturalnego tego obszaru to wymarzone miejsce do spędzania wolnego czasu a jednocześnie podnoszenia własnych umiejętności i zdobywania nowej wiedzy. Te wydawałoby się oczywiste walory są bardzo słabo wykorzystywane i właśnie ta inicjatywa ma pomóc pokonać tą sytuację i dać grupie młodych ludzi nowe narzędzie do samorozwoju i wzmocnienia własnej wartości. W ramach projektu grupa 20-tu młodych ludzi weźmie udział w bezpłatnym, dwutygodniowym szkoleniu żeglarskim zapewniającym zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego. Aby zakwalifikować się do tej grupy, kandydat musi wziąć udział w części edukacyjnej projektu, zapoznać się z przedstawionymi informacjami oraz pozytywnie rozwiązać test wiedzowy. Projekt realizowany będzie w pięciu etapach.

I. Część prezentacyjno-edukacyjna
Cykl prezentacji i pogadanek przeprowadzanych w ramach lekcji wychowawczych w poszczególnych klasach obejmujących wyjaśnienie zasad realizacji projektu oraz przekazaniu informacji o walorach naturalnych naszego regionu i dyscyplinie turystyki jaką jest żeglarstwo.

II. Szkolenie żeglarskie
Internetowy test z wiedzy przekazanej w części prezentacyjno-edukacyjnej projektu oraz umieszczonej na stronie. Każdy chętna osoba aby wziąć udział w olimpiadzie musi dokonać logowania na stronie projektu, potwierdzając swój wiek i przynależność do społeczności szkoły objętej działaniami oraz rozwiązać test. Dwadzieścia osób o najlepszych wynikach zakwalifikuje się do kolejnego etapu. O zakwalifikowaniu na szkolenie lub jego braku każda osoba zostanie poinformowana pocztą mailową, otrzymując jednocześnie informacje dotyczące dalszej części projektu.

III. Szkolenie żeglarskie
Cykl zajęć teoretyczno-praktycznych zapewniającym zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego. Zajęcia prowadzone będą codziennie w godzinach od 09:00 do 15:00. Na zakończenie szkolenia  instruktorzy wyłonią  grupę pięciu osób, które w najwyższym stopniu opanowały przerabiany materiał. Uczestnicy będą mieli zapewniony jeden posiłek w ciągu dnia. Każdy uczestnik będzie musiał posiadać pisemną zgodę na uczestnictwo w szkoleniu.

IV. Piknik żeglarski
Piknik żeglarski to spotkanie podsumowujące przedstawiające założenia, przebieg i rezultaty projektu oraz prezentujące umiejętności zdobyte przez uczestników. W spotkaniu wezmą udział wszyscy organizatorzy, uczestnicy projektu , nauczyciele szkół biorących udział w zadaniu, rodzice uczestników oraz mieszkańcy Nowego Duninowa i okolicznych miejscowości. Grupa liderów – najlepszych uczestników weźmie udział w pokazie zdobytych umiejętności przed zgromadzoną publicznością

Szczegółowe informacje na stronie projektu: www.AktywniePodZaglami.pl

Dodaj komentarz