ZARZĄD

Prezes

Jolanta Balcerzak

Wiceprezes

Aleksandra Del Chierico

Członek Zarządu – Skarbnik 

Krystyna Kobucińska