O NAS

Akademia Inicjatyw Młodzieżowych jest stowarzyszeniem pożytku publicznego.

Nasze priorytety to:

  • zorganizowanie czasu wolnego jako przeciwdziałanie agresji, przemocy, negatywnym grupom nieformalnym, nadużywaniu środków odurzających czy przestępczości nieletnich
  • rozwijanie zawodowej przyszłości
  • realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich
  • mobilizacja młodzieży do działania poprzez  danie im niestandardowych, wyjątkowych  możliwości rozwoju
  • pokazywanie wzorców – spotkania z wyjątkowymi ludźmi, którzy na co dzień ratują ludzkie życie
  • kształtowanie w dzieciach i młodzieży  odpowiedzialności, empatii na potrzeby innych, zaradności życiowej, umiejętności rozwiązywania problemów, twórczej aktywności
  • wspieranie ogólnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci i młodzieży.